معرفی خدمات مرکز

خدمات مركز پژواك

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

 

هر یک از کودکان در مرکز پژواک روند ارزیابی ها و مداخلات جامعی را طبق موارد زیر در طول مدت حضورش در مرکز دریافت می کند. این خدمات توسط اعضای تیم پژواک و بر مبنای فعالیت تیمی و مشارکتی در توانبخشی ارائه می شوند.

در ابتدای ورود کودک و خانواده :

ثبت نام در مرکز و تشکیل پرونده برای کودک

اقدامات لازم جهت پرداخت یارانه سازمان بهزیستی

ارزیابی های اولیه روانشناسی، شنوایی و گفتار و زبان

تعیین سطح اولیه کودک و برنامه ریزی کلاس های گروهی و خصوصی کودک

 

با ثبت حضور کودک در مرکز :

دو جلسه هفتگی شنوایی شناس و آسیب شناس گفتار و زبان  ( برنامه های هر یک از سطوح بر مبنای رشد طبیعی و نیازهای کودک تدوین شده است)

جلسات هفتگی کاردرمانی و روانشناس در صورت لزوم

سه جلسه کلاس گروهی هر سطح با مربی

(مربیان آموزش دیده توسط کارشناسان آموزش کودکان را در این بخش بر عهده دارند)

 

خدمات آموزشی کلاس گروهی:

بسط و تعمیم آموزش های تخصصی کارشناس ها

آموزش معنایی در بافت موضوعی

روایت داستان و بازگویی داستان

آموزش اشعار و ریتم

بازی ها و فعالیت های گروهی

فعالیت های پیش دبستانی

 

ارزیابی های دوره ای :

ارزیابی سه ماهه مهارت های شنوایی، گفتار و زبان در دوره های سه ماهه

ارزیابی های دوره ای روانشناسی و کاردرمانی در صورت لزوم

راهبری ادیولوژیک

کمیسیون های دوره ای جهت بررسی وضعیت کودکان

 

سایر برنامه های تخصصی :  

کلاس های نمایش خلاق

انجام فعالیت های گروهی مرتبط با بافت معنادار موضوعی

برگزاری اردوهای آموزشی تفریحی مرتبط با بافت معنادار موضوعی

کلاس صدا.بازی. حرکت

بازی درمانی

کلاس های موسیقی و توانبخشی

 

خانواده ها :

جلب همکاری خانواده ها در جریان آموزش کودک در مرکز

برگزاری کارگاه های آموزشی برای والدین کودکان توسط کارشناسان

 

 

به طور دوره ای و هر سه ماه و یا در صورت لزوم در زمان های با فواصل کوتاه تر کمیسیون هایی برای هر یک از کودکان به منظور تامین نیاز های آموزشی و یا تغییر در برنامه آموزشی با حضور اعضای تیم تشکیل می شوند.  

 

 

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت