سمعک وراهبری ادیولوژیک در کودکان

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

 

مطالبی پیرامون سمعک و راهبری ادیولوژیک در کودکان

 

در این مطلب به توضیح ساختمان سمعک، شیوه صحیح انجام تست روزانه سمعک، طریقه نگهداری اصولی از سمعک، رفع عیوب اولیه و روتین سمعک، تست باتری، تست روزانه لینگ، موارد مهم در قالب سمعک

ساختمان سمعک:

سمعک در اصل مداری است که حاوی سه بخش اصلی می باشد. میکروفون، اکولایزر)تقویت کننده(و رسیور)بلندگو( البته در این بین مدارهایی هم وجود دارد که جزء اجزا اصلی نبوده، ولی جهت کارکرد سمعک ضروری است. برخی از این مدارها عبارتند از ولوم سمعک، مدار تله کویل)مداری جهت مکالمات تلفنی(، مدارهایی برای ارتباطات بی سیم و...  طریقه کارکرد نیز به اینصورت است که میکروفون صدا را دریافت می نماید، آن را  به سیگنال الکتریکی تبدیلنموده و به اکولایزر می فرستد.در اکولایزر، براساس برنامه ریزی اعمال شده، تقویت بر روی سیگنال صورت گرفته و به رسیور انتقال داده می شود. در نهایت در رسیور سیگنال الکتریکی مجدداً به سیگنال صوتی تبدیل شده و صدا به گوش فرد ارائه داده می شود.

اگر اختلال در هر کدام از قسمت های ساختاری سمعک رخ دهد، صدا ی ارائه شده به گوش فرد مختل شده و فرد در درک گفتار دچار مشکل خواهد بود.در این مواقع ادیولوژیست باید نسبت به بررسی سمعک و رفع عیوب اقدام نماید. برخی مواقع عیوب ایجاد شده در سمعک الکترونیکی بوده و رفع عیب از حیطه توانایی ادیولوژیست خارج می گردد. در این موارد سمعک به شرکت سازنده جهت انجام تعمیرات، ارجاع می گردد.

نکات مهم در مورد استفاده کودکان از سمعک

اصلی ترین نکته در زمینه تجویز سمعک برای کودکان، فیت کردن مناسب و دقیق قالب گوش می باشد. فیت کردن قالب های کوچک، ممکن است به ایجاد فیدبک سمعک منجر گردد. همچنین ساخت قالب بزرگ می تواند به کانال گوش و یا لاله گوش آسیب وارد کند. به دلیل رشد سریع کانال گوش کودک، هر 4  تا 6 ماه یک بار، قالب گوش کودک باید تعویض گردد.

مورد دیگر که بسیار مهم است، مدیریت مناسب خانواده در دوره تنظیم سمعک است، به گونه ای که استفاده دائم کودک از سمعک را تضمین نماید. برخی از کودکان قبول نمی کنند که سمعک را بر روی گوش خود بگذارند، برخی دیگر به صدای تقویت شده واکنش منفی نشان می دهند و برخی نیز از سمعک بعنوان وسیله ای برای تهدید کردن والدین و کنترل رفتار های آنها در قبال خودشان استفاده می کنند. ادیولوژیست باید والدین را تشویق و راهکارهایی ارائه نماید تا بتوانند به کودک خود در جهت استفاده تمام مدت از سمعک، کمک کنند. در ابتدا از زمان های کم شروع کرده و به تدریج زمان استفاده را افزایش می دهیم.  همچنین یک سری امور را باید به امور روتین کودک تبدیل نمود. برای مثال، گذاشتن سمعک باید جزئی از پروسه لباس پوشیدن صبحگاهی و همچنین برداشتن آن، جزئی از درآوردن لباس ها و آماده شدن برای خواب باشد. برای کودکان بزرگتر بهتر است از سیستم تشویق استفاده گردد. برای مثال اگر این هفته هر روز مدت زمان معینی سمعک را بگذارد، برایش جایزه ای در نظر گرفته می شود.

روال راهبری ادیولوژیک کودک کم شنوا، اگر به صورت دائم و مستمر انجام گردد، قطعاً سودمندی سمعک کودک را به حداکثر خواهد رساند. در این روال، باید معاینات اتوسکوپی منظم، چک منظم سمعک، تست های ادیومتری منظم با و بدون سمعک، انجام ارجاعات پزشکی و سایر ارجاعات در اسرع وقت و... انجام گردد تا هر اختلال پیش آمده به بهترین نحو و در زمان مناسب، برطرف گردد و کودک کمترین محرومیت حسی را تجربه کند.

تست کارکرد سمعک

جهت تست سلامت کارکرد سمعک، چند آیتم باید به صورت منظم و مداوم انجام گردد.

 چک صبحگاهی صدای سمعکوالدین هر روز صبح قبل از گذاشتن سمعک در گوش کودک، باید با استفاده از گوشی مخصوص تست سمعک، صدای آن را گوش دهد تا اگر اختلالی وجود داشت، اقدام مورد نیاز را انجام دهد.

 چک صبحگاهی شارژ باتریبا توجه به این که کودکان با سنین کم، توانایی بیان از کار افتادن سمعک خود را ندارند، هر روز صبح باید میزان شارژ باتری با استفاده از دستگاه چک باتری، چک شود تا سمعک در طول روز از کار نیفتد.

 چک صبحگاهی قالب سمعکمادر هر روز صبح به هنگام گذاشتن سمعک، باید قالب کودک را نیز بررسی نماید تا از آلوده نبودن قالب، عدم پارگی تیوب قالب، عدم انسداد کانال قالب با جرم یا اشیاء خارجی، عدم وجود تیزی آزار دهنده در قسمت های مختلف قالب که می تواند منجر به زخم گوش شود و... مطمئن گردد.

چک های گاه گاهی صدای سمعک در طول روزپیشنهاد می گردد مادر و مربیان کودک در طول روز چندین بار در فواصل زمانی مختلف، از کارکرد سمعک اطمینان حاصل کنند. این کار را می توان با خارج کردن قالب از کانال گوش به صورت جزئی)نه کامل( و شنیدن صدای فیدبک سمعک و اطمینان از روشن بودن سمعک انجام داد. در مورد کودکانی که افت شنوایی کمتر دارند و سمعک آنها از تقویت کمی برخوردار است، احتمال این که فیدبک قابل شنیدن نباشد، وجود دارد. بنابر این در این موارد باید سمعک را به طور کامل از گوش خارج نموده و با استفاده از گوشی تست صدای سمعک، چک نمود.

 انجام روزانۀ تست لینگ

هر روز صبح، جهت اطمینان از این که کارکرد سمعک و عملکرد شنوایی کودک مثل همیشه است، پیشنهاد می گردد تست لینگ انجام گردد. البته انجام تست لینگ فقط منحصر به این مورد نبوده و کارایی های بسیار مختلفی دارد که در این قسمت فقط به این مورد اشاره خواهد شد. تست شش صدایی لینگ به گونه ای طراحی شده است که تمامی بازه فرکانسی گفتار را در بر می گیرد و اگر کودک با رعایت معیار های ویژه این تست، بتواند اصوات مربوطه را بشنود و تشخیص دهد، می توان اطمینان حاصل کرد که تمامی اصوات گفتاری را به صورت موثر و کارامد می شنود.

این تست حاوی سه واکه و سه همخوان است که از فرکانس های بم تا فرکانس های زیر را شامل می گردد:

/a/

/i/

/u/

/s/

/sh/

/m/

این تست ابتدا از فاصله کم انجام می گردد و سپس فاصله افزایش می یابد تا درک شنیداری کودک بیشتر سنجیده شود. نهایتاً کودک باید بتواند از فاصله3 متری و با صدای محاوره معمولی، اصوات مربوطه را بشنود و درست تشخیص دهد.

 

برطرف کردن معایب جزئی سمعک

مورد دیگری که خانواده ها باید در مورد سمعک کودک خود بیاموزند، برطرف نمودن عیوب اولیه و روتین سمعک می باشد.

 سمعک صدا ندارد: ابتدا باتری چک شود. در صورت نداشتن شارژ باتری را تعویض نمایید.

اگر رفع نشد...

 قالب را چک کنید تا انسداد نداشته باشد. در صورت داشتن انسداد، آن را رفع کنید.

اگر رفع نشد...

سپس قالب را از سمعک جدا نموده و از سر هوک صدا را گوش کنید

اگر رفع نشد...

در مورد هوک هایی که دارای دمپر می باشند، هوک را نیز جدا کنید و صدا را مستقیم از لوله ای که به هوک وصل می گردد گوش کنید.

اگر رفع نشد...

 به ادیولوژیست خود مراجعه نمایید.

 صدای سمعک ضعیف استممکن است شارژ باتری کم باشد. باتری را تعویض نماید. اگر با تعویض باتری اشکال برطرف نگردید، ممکن است اختلال در قسمت های الکترونیکی بوجود آمده باشد، به ادیولوژیست تان مراجعه نمایید.

سمعک سوت داردسوت سمعک تحت عنوان فیدبک نامیده می شود.دو نوع فیدبک وجود دارد که در زیر توضیح داده می شوند. 

1) فیدبک ناشی از خروج صوت از کانال: این نوع فیدبک ممکن است از موارد زیر ناشی گردد:

کوچک شدن قالب

وجود جرم در کانال گوش

پاره شدن تیوب قالب

آسیب دیدن بدنه یا کانال قالب

در صورت بروز این موارد، باید به ادیولوژیست خود مراجعه نمایید.

2) فیدبک داخلی سمعک: این نوع فیدبک از اختلال در عملکرد قسمت های الکترونیک سمعک ناشی می گردد و باید به شرکت سازنده سمعک جهت تعمیرات ارسال گردد.

والدین کودک کم شنوا، بعنوان فردی که به صورت دائمی در کنار کودک خواهند بود، باید آموزش های اولیه را جهت رفع عیوب ساده دریافت نمایند تا بتوانند در صورت بروز هر گونه مشکلاتی از این دست، سریعاً آن را برطرف نمایند و از دچارشدن کودک به محرومیت حسی، هر چند به مدت کم، جلوگیری نمایند.

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت