تست لینگ

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

 

تست شش صدایی لینگ

 

این تست شامل شش صدا از واج های گفتاری بوده و کارکردهای مختلفی دارد که در زیر به آنها اشاره خواهدشد:

.1 تست شنوایی کودک و میزان کارایی سمعک وی

.2 یک فعالیت محرک/پاسخ شنیداری مناسب جهت شرطی سازی کودک به اصوات

.3 تمرینی مناسب جهت آموزش تداعی معنایی بین اصوات و تصاویر

 

.1تست شنوایی کودک و میزان کارایی سمعک وی )انجام روزانۀ تست لینگ(

هر روز صبح، جهت اطمینان از اینکه کارکرد سمعک و عملکرد شنوایی کودک مثل همیشه است، ضروری است که تست لینگ انجام گردد. تست شش صدایی لینگ به گونه ای طراحی شده است که تمامی بازه فرکانسی گفتار را در بر می گیرد و اگر کودک با رعایت معیارهای ویژه این تست، بتواند اصوات مربوطه را بشنود و تشخیص دهد، می توان اطمینان حاصل کرد که تمامی اصوات گفتاری را به صورت موثر و کارامد می شنود.

.2 یک فعالیت محرک/ پاسخ شنیداری مناسب جهت شرطی سازی کودک به اصوات

برای اجرای این تست، کودک با شیوه های مختلف پاسخ دهی متناسب با سن و با انجام بازی های مورد علاقه، عادت داده می شود که هرگاه صدایی شنید، پاسخ مورد انتظار را بروز دهد.  بدین شیوه کودک یاد می گیرد که تمامی اصوات مهم بوده و او همیشه باید به اصوات محیط پیرامون خود توجه داشته باشد.  یکی از اهداف مهم انجام تست لینگ، این است که کودک با عادت کردن به پاسخدهی به اصوات، آماده می شود تا در تست های ادیومتری دوره ای با سمعک و بدون سمعک پاسخ های قابل اعتماد داده و تیم توانبخشی را در جهت انجام بررسی های دقیق شنوایی و اعمال تنظیمات مناسب بر روی وسیله تقویت کننده صوت )سمعک یا پروتز کاشت حلزون شنیداری(  هرچه بیشتر کمک کند. لازم به ذکر است که در مرکز توانبخشی پژواک، تست های دوره ای سه ماهه به منظور پایش منظم، مستمر و موثر شنوایی و کارایی سمعک، انجام می شود.

 

.3تمرینی مناسب جهت آموزش تداعی معنایی بین اصوات و تصاویر:

یکی دیگر از اهداف انجام تست لینگ، آموزش برقراری ارتباط معنایی بین تصاویر و اصوات می باشد.  به این صورت که در مرکز پژواک، برای هر کدام از اصوات تست لینگ، یک تصویر ثابت انتخاب شده است و این تست همیشه با تصاویر ثابت انجام می شود.  برای مثال برای صدای /او/تصویر هواپیما، برای صدای/ش/، تصویر یک کودک در حال شستن دست، برای صدای/س/، تصویر فردی با علامت دست به معنای هیس و ...، انتخاب شده و همیشه این تمرین با تصاویر ثابت انجام می شود.  به این صورت کودک با سن پایین، پس از مدتی بین این تصاویر و اصوات، ارتباط معنایی برقرار می کند و به محض شنیدن یکی از اصوات، تصویر مربوطه را نشان می دهد. این میزان از برقراری تداعی معنایی بعدها و در سنین بالاتر به برقراری تداعی معنایی بین یک رویداد، یک موقعیت، یک مفهوم و...  با یک کلمه نقش دارد، همانگونه که در روند رشد طبیعی گفتار و زبان، اتفاق می افتد.  این فعالیت علاوه بر اینکه به درمانگر و مادر نشان می دهد که کودک صدا را شنیده است، این مورد را نیز که صدا را به درستی پردازش کرده و تشخیص داده است را نیز نشان می دهد.

 

روش انجام روزانه تست لینگ:

این تست حاوی سه واکه و سه همخوان است که از فرکانس های بم تا فرکانس های زیر را شامل می شود:

/a/

/i/

/u/

/s/

/sh/

/m/

این تست ابتدا از فاصله کم انجام می شود، سپس فاصله افزایش می یابد تا درک شنیداری کودک بهتر سنجیده شود. نهایتاً کودک باید بتواند از فاصله3 متری و با شدت صدای محاوره معمولی، اصوات مربوطه را بشنود و درست تشخیص دهد.

 

انجام تست لینگ دارای مراحلی است به شرح زیر:

مرحله اول:

در روزها و هفته های ابتدایی انجام تست، تنها پاسخ شنیداری را از کودک انتظار داریم.  بدین معنا که کودک هر بار پس از شنیدن صدای مربوطه، پاسخی ارائه دهد مبنی بر اینکه آن صدا را شنیده است.  به عنوان مثال، کودک پشت به مادر یا درمانگر نشسته و فرد بزرگسال از فاصله نزدیک و با رعایت این نکته که جریان هوای خروجی از دهان به پشت سر کودک و یا گوش کودک اصابت نکند و او پاسخ کاذب ندهد،یکی از اصوات را با شدتی که انتظار دارد کودک براحتی بشنود، تولید کند. پاسخ کودک در این مرحله فقط در حد اعلام شنیدن صداست. برای مثال پس از شنیدن صدا، توپی را در سبد بیندازد، برگشته و به فرد بزرگسال نگاه کند، دست بزند، عروسکش را تکان دهدو...

در روزها و هفته های بعد به تدریج فاصله فرد گوینده از کودک افزایش می یابد و نیز شدت صدا به تدریج کاهش می یابد تا میزان تمرکز کودک، ارتقاء داده شود.

مرحله دوم:

در هفته ها و ماه های بعدی، روش پاسخدهی کودک را کمی ارتقاء می دهیم.  در این مرحله، کودک باید پس از شنیدن یکی از اصوات )با رعایت افزایش مناسب در فاصله گوینده از کودک و نیز کاهش مناسب در میزان شدت صدای تولید شده(  باید تصویر مربوطه را نشان دهد. در صورتی که کودک در این مرحله عملکرد خوبی داشته باشد، علاوه بر اینکه نشان دهنده شنوایی مناسب کودک در حیطه فرکانسی صدای مربوطه است، همچنین موید این نکته می باشد که کودک صدای شنیده شده را بدرستی پردازش کرده و  تشخیص می دهد.

مرحله سوم:

این مرحله بالاترین مرحله پاسخگویی کودک به تست شش صدایی لینگ می باشد و معمولاً چند ماه پس از شروع آموزش ها، رخ خواهد داد. در این مرحله، کودک علاوه بر شنیدن مناسب و تشخیص درست اصوات، باید قادر به بیان صحیح آن ها نیز باشد. به این معنا که کودک پس از هر بار شنیدن صدا، خود نیز آن را تولید می کند. عملکرد مناسب کودک در این مرحله)با رعایت حداکثر فاصله مناسب و نیز تولید صدا با شدت کاملاً در حد محاوره معمولی(، نشان می دهد که وی صدای مورد نظر را به خوبی شنیده است،به درستی تشخیص داده است و با وضوح مناسب تولید می کند.

 

پیشنهاد ما این است که هر روز صبح، پس از چک وسیله تقویت کننده صوت و به محض قرار دادن آن بر روی گوش کودک، این تست انجام شود تا از آمادگی کودک برای شروع یک روز سرشار از آموزش اطمینان حاصل کنیم. در صورتی که پاسخدهی کودک به این تست مثل همیشه نباشد، مادر یا درمانگر متوجه خواهند شد که اختلالی در مسیر شنوایی کودک وجود دارد و با مراجعه به ادیولوژیست و چک سمعک توسط وی و نیز معاینه اتوسکوپیک گوش کودک، نوع و میزان این اختلال مشخص شده و در سریعترین زمان ممکن برطرف خواهدشد.

همه ما می دانیم که اختلال در شنیدن حتی برای یک روز نیز، قابل جبران نخواهد بود، بنابراین با انجام روزانه تست لینگ، می توان میزان بروز اختلالاتی از این دست را به حداقل رسانید.

 

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت