غربالگری شنوایی در ایران

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

غربالگری شنوایی در ایران

 

نوزادان : یکی از دستاوردهای مهم سازمان بهزیستی کشور انجام غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان بوده است. از سال 1380 غربالگری شنوایی نوزادان در تهران، سپس خراسان و یکی از استان های جنوبی و به تدریج طور گسترده تاکنون در سرتاسر کشور انجام می شود. البته که هنوز درصدی از نوزادان متولد شده در کشور تحت غربالگری انجام نمی گیرند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها، غربالگری شنوایی کودکان اجباری است به همین دلیل نیاز است که این غربالگری‌ها در ایران نیز اجباری شوند.سازمان بهزیستی کشور در نظر دارد این امر را به عنوان بخش ضروری و اجباری برای تمام نوزادان قرار دهد و با این شیوه تمام نوزادان تحت پوشش این امر قرار می گیرند. اجرای سراسری این طرح توانسته است نوزادان کم شنوا را در زمان مناسب به برنامه های ارزیابی و مداخله زودهنگام در تیم های توانبخشی وارد کند. به تبع هر چه زمان دریافت توانبخشی زودتر باشد، کودکان کم شنوا زودتر وارد مسیر رشد طبیعی و مهدکودک ها و مدارس عادی خواهند شد و تلفیق کودک در جامعه شنوا به خوبی و با کیفیت بالایی رخ می دهد.

تست غربالگری نوزادان :

غربالگری شنوایی توسط ادیولوژیست انجام می شود. آزمایش بسیار سریع انجام می شود و برای نوزادان ناراحت کننده و دردناک نیست.

غربالگری اولیه حین تولدمرحله ی اول غربالگری قبل از ترخیص از بیمارستان صورت می گیرد.معمولا در۶ یا۴۸ ساعت اول تولد انجام می گیرد.آزمون انتخابی در این مرحله می تواند  AABRیا  OAEباشد.اگر نوزاد در آزمون اول مردود شود باید حتما یک آزمون دیگر(در بیمارستان یاحداکثر یک ماه پس از ترخیص)انجام شود.

آزمون AABR. Automated-Auditory Brainstem Response

آزمونی است غیر تهاجمی، معتبر، تکرار پذیر و با حساسیت بسیار بالا با الکترود هایی که بر روی سر نوزاد گذاشته می شود، عملکرد عصب شنوایی را ارزیابی می کند.
در استفاده از آزمونAABR که نیازی به پاسخگویی خود کودک نیست، می تواند نوع افت شنوایی را شناسایی کرده و گاهی علت آن را متوجه شد. همچنین ممکن است نیاز به بررسی پزشکی بیشتر و یک متخصص گوش و حلق و بینی نشان داده شود.

آزمون OAE. Oto Acoustic Emission

آزمونی است مطمئن، سریع، ساده، غیر تهاجمی که درکمتر از ۱۰ ثانیه اجرا می شود.
با پروپی که داخل گوش گذاشته می شود، عملکرد سلول های گیرنده شنوایی که با سلامت گوش خارجی، میانی و داخلی ارتباط دارد بررسی می شود.
روند انجام آزمایش به این شکل است که از طریق یک پروب نرم تمیز که در ابتدای مجرای گوش خارجی قرار می گیرد، محرک صوتی به گوش ارسال می شود و زمانی که سلول های گوش داخلی صدا را دریافت می کنند، گسیلی(ECHO) به سمت گوش خارجی تولید می کنند که به وسیله پروب دریافت می شود و شکل موجی آن بر روی دستگاه قابل مشاهده استاین آزمایشOAE نام دارد و مستقیماً حلزون گوش داخلی را بررسی می کند. زیرا اکثر مشکلات مادرزادی شنوایی در گوش داخلی ایجاد می شود.

 

کودکان: از سال 1394 طرح غربالگری کودکان 3 تا 5 سال در 13 استان آغاز شد. در راستای متفاوت بودن دلیل افت شنوایی در سنین مختلف و احساس ضرورت غربالگری مجدد در سال های بعد از زندگی نوزادان، بهزیستی بر آن شد تا در راستای تشخیص به موقع و پیشگیری از ناشنوایی و کم‌شنوایی این طرح را بار برای کودکان 3 تا 5 سال اجرا کند.
از علل مهم افت شنوایی در کودکان 3 تا 5 ساله عفونت گوش میانی است که با درمان به موقع قابل حل است. بنابراین اجرای غربالگری در این سن می تواند به موقع کودک را تحت ارزیابی دقیق تر و درمان قرار دهد و در نتیجه از عواقب منفی تحصیلی، آموزشی و رفتاری در نتیجه افت شنوایی پیشگیری خواهد شد.

تست های غربالگری کودکان:

در این راستا تست هایی که برای غربالگری کودکان در این سن استفاده می شوند شامل اتوسکوپی، تمپانومتری غربالگری و ادیومتری غربالگری می باشند. 

 

 

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت