آزمون های رفتاری شنوایی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

 

یکی از مهمترین چالش ها در زمینۀ تجویز سمعک نوزادان و کودکان با سنین پایین، ارزیابی و تعیین دقیق آستانه های شنوایی و تنظیم مناسب سمعک بر اساس آستانه های بدست آمده می باشد. متأسفانه با وجود اینکه تست های الکتروفیزیولوژیک نظیر OAE, ABR  و ASSR در این زمینه تخمین هایی را بدست می دهد ولی هنوز قابلیت اعتماد بالایی در این تست ها وجود ندارد، بنابراین همیشه توصیۀ متخصصین ادیولوژی اطفال، بر انجام یک سری از آزمون ها و تعیین آستانه ها بر اساس جمع بندی حاصل از این آزمون ها در کنار هم می باشد. لذا در این متن کوتاه به معرفی اجمالی از یک سری آزمون های رفتاری شنوایی می پردازیم:

 

 

ادیومتری رفتاری/مشاهده ای (Behavioral / Observasional Audiometry ):

در ادیومتری BOA ، ادیولوژیست یک محرک صوتی را ارسال کرده و رفتار کودک را مشاهده می کند. رفتار در مقابل صدا ممکن است به صورت تغییر در الگوی مکیدن، باز کردن چشم ها، توقف فعالیتی که در حال انجام آن است و یا چرخش سر باشد.

یکی از نقایص BOA ، این است که میزان توانایی پاسخدهی به محرکات صوتی در کودکان مختلف، متفاوت است. برای مثال برخی کودکان 2 ماهه به صدایی با شدت     20 dB Hواکنش نشان می دهند در حالیکه برخی دیگر تا شدت صدا به     80 dB Hنرسد، واکنشی ندارند. به همین دلیل این تست فقط در حد رد احتمال وجود افت شنوایی عمیق قابل اعتماد می باشد. علاوه بر این کودکان بسته به میزان هشیاری شان، عادت کردن به پاسخ دهی شان به صدا متفاوت است (تعداد دفعاتی که باید صدا را بشنوند تا عادت به پاسخ دهی ایجاد گردد)، همچنین اصواتی که کودکان مختلف به آنها علاقه دارند، متفاوت است (برای مثال برخی به اصوات گفتاری و برخی دیگر به اصوات تون خالص علاقه نشان می دهند). در آخر باید گفت که انتظارات آزمونگر نیز بر روی تفسیر پاسخ های نشان داده شدۀ کودک تأثیرگذار است: هنگامی که شما انتظار دارید پاسخی از کودک ببینید، آن را خواهید دید، حتی اگر اتفاق نیفتاده باشد.

  

ادیومتری تشویق بینایی (Visual Reinforcement Audiometry    )

VRA  در مورد کودکان 6 ماهه تا 2.5 ساله قابل اجراست. در این روش از تمایل طبیعی کودک به برگشتن به سمت صدا استفاده می شود. این تست می تواند مثالی از روش های شرطی سازی فعال باشد. این نوع از تست باید در اتاقی که از لحاظ صوتی حالت تعدیل شده ای دارد (برای مثالی اتاقی که دیوارهایش با پوشش اکوستیکی پوشانده شده باشد) انجام گردد. اصوات از طریق یک دستگاه ادیومتر کلینیکال ارائه می گردد و در هنگام ارائۀ صدا یک اسباب بازی متحرک و جالب برای کودک در داخل یک جعبه روشن می شود و اسباب بازی شروع به حرکت می کند. در واقع کودک شرطی می گردد که هر گاه صدا را شنید به جعبه نگاه کند، و بدین طریق برای بدست آوردن آستانه های شنوایی کودک در فرکانس های تعریف شده در ادیوگرام، ادیومتری انجام می شود.

 

ادیومتری بازی شرطی سازی (Conditioned Play Audiometry):

این روش برای کودکانی که سن آنها بالای 2 یا 2.5 سال است قابل اجرا می باشد. طریقۀ کار به این صورت است که به کودک آموزش داده می شود با هر بار شنیدن صدا یک میلۀ چوبی را در تختۀ مخصوص قرار دهد، یا توپی را در سبد بیندازد، یا لگوها را به ترتیب بچیند و یا هر پاسخ دیگری که توانایی انجام دادنش را داشته باشد و به آن علاقمند باشد را انجام دهد. به کودک آموزش داده می شود که باید منتظر بماند و گوش کند و تنها زمانی پاسخ را ارائه دهد که صدا را می شنود. در کودکانی که به این مرحلۀ سنی رسیده اند، می توان تست را در اتاقک ادیومتری نیز انجام داد، به این صورت که مادر با کودک در داخل اتاقک باشند و ادیولوژیست آزمونگر در بیرون اتاقک. البته آموزش کافی به مادر داده میشود که باید ساکت بنشیند و مراقب باشد که هیچ گونه کلید راهنمایی کننده ای به کودک ارائه ندهد.

 

اغلب اوقات انجام یک تست به تنهایی نمی تواند پاسخ دقیق و قابل اعتمادی از وضعیت شنوایی کودک، بویژه در مورد کودکان با سنین پایین تر، در اختیار ما قرار دهد، بلکه باید با انجام مجموعه ای از تست های الکترفیزیولوژیک و رفتاری به قضاوت درباۀ میزان شنوایی کودک بپردازیم.      

 

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت